Kulturreservat - Bollaltebygget

Bollaltebyggets Kulturreservat ligger i Knäreds socken i det sydhalländska inlandets skogsbygd. Den fyrlängade gården är en välbevarad och unik representant för den äldre sydskandinaviska byggnadskulturen. Gårdens äldsta delar är från 1700-talet.

Markerna omkring gården har en ålderdomlig prägel med flera kulturlämningar. Här finns exempelvis en fägata till utmarken, stenmurar som avgränsar äldre hagar samt odlingsrösen.

Reservatet är 12 hektar stort och är skyddat sedan 2008.

KONTAKT:

Bollaltebygget

310 20  Knäred

Sökresultat: