Naturreservat - Bölarp

Reservatet består av öppen ljunghed och utgör en av de sista resterna av ett tidigare vidsträckt hedlandskap. Ljungheden bränns ungefär vart åttonde år, främst för att föryngra ljungen och hindra att den kväver annan vegetation. Reservatet är en av få växtlokaler i Sverige för den mycket sällsynta nålginsten.

 

Sökresultat: