Naturreservat - Bölarp

Reservatet består av öppen ljunghed och utgör en av de sista resterna av ett tidigare vidsträckt hedlandskap. Ljungheden bränns ungefär vart åttonde år, främst för att föryngra ljungen och hindra att den kväver annan vegetation. Reservatet är en av få växtlokaler i Sverige för den mycket sällsynta nålginsten. Här trivs även många olika örter som kattfot och slåttergubbe. I området finns inga markerade stigar men det är ganska lätt att ta sig fram på heden. (Parkering finns)

Bild: Länsstyrelsen Halland

 

 

Sökresultat: