Blåaltslingan

Slingan går genom gammal (160-240 år) lummig ek- och bokskog, över mossrika myrar på spänger av trä. Kuperad terräng, skogsstig. Längd 2,5 km. 

 

Sökresultat: