Naturreservat - Björsåkra - Bölinge

Reservatet Björsåkra-Bölinge på 44 hektar är ett fint exempel på den naturtyp som dominerar de inre, östra delarna av Hallandsås. Med andra ord ett kuperat skogslandskap med mycket bok och ek omväxlat med öppna hedmarker som uppkommit genom svedjebruk och betesgång i äldre tider. På de södra sluttningarna breder ljungen ut sig och på de norra bildar blåbärsriset en tät matta. Det är ett ypperligt strövområde med småvägar och stigar och två utsiktspunkter med utblick över landskapet. (Parkering finns)

Bilder: Länsstyrelsen Halland

 

Sökresultat: