Naturreservat - Bjärsåkra - Bölinge

Naturreservat på 44 ha är ett fint exempel på den naturtyp som dominerar de inre, östra delarna av Hallandsås. Ett kuperat skogslandskap med mycket bok och ek omväxlat med öppna hedmarker som uppkommit genom svedjebruk och betesgång i äldre tider. Det är ett ypperligt strövområde med småvägar och stigar och två utsiktspunkter med utblick över landskapet.

 

Sökresultat: