Naturreservat - Åstarpe mosse

Åstarpe mosse är ett vidsträckt våtmarksområde på 189 hektar högt uppe på Hallandsås. Mossen har ett rikt växt- och djurliv och är ett av landets mest värdefulla våtmarksområden. Det omväxlande myrlandskapet med fuktiga hedar, mossar, sumpskogar och fastmarksholmar skapar förutsättningar för en mångfald av växter och djur. Mellan april och maj månad kan du med lite tur se och höra hur orren spelar. Även tjädern lever här i skogen, liksom sällsyntheter som spillkråka, bivråk och nattskärra. I området finns en vandringsled på 2,5 km – här vandrar du i naturskog och kan samtidigt ta del av de pedagogiska informationsskyltarna som är uppsatta längs med leden.

(Parkering finns vid vägens slut)

Bilder: Länsstyrelsen Halland

Sökresultat: