I backspegeln

Välkommen på en kulturhistorisk kabelskåpspromenad i Laholms stadskärna!

Under hösten 2020 har 16 kabelskåp förvandlats till ”tittskåp”! Med hjälp av gamla fotografier kan vi titta på platsen runt skåpet ”i backspegeln” och göra en resa bakåt i stadens historia. Bilderna, som har ett tidsspann från 1880- till 1970-tal, vill dels uppmärksamma de fysiska förändringar som skett i staden under den här perioden, men kanske än mer ge en bild av de näringar som funnits och det liv folk levt i helg och söcken. Promenaden strävar inte efter att ge en komplett bild av staden under den här tiden, utan de valda fotografierna är bara ögonblick sedda och förevigade genom kameralinsen. ”I backspegeln” är ett kulturhistoriskt samarbetsprojekt mellan kulturenheten på Laholms kommun och Södra Hallands Kraft.

Ladda ner karta här (pdf)

K3578
Hästtorget

1914 får man det första riktiga spruthuset (= brandstation) i Laholm. Slangar och brandredskap fraktas fortfarande på handdragna kärror, men efter inrättandet av ett vattenledningsnät 1909 finns det nu brandposter runt om i staden till vilka man kan koppla slangarna. Summan att bygga detta helt moderna spruthus uppgår till hela 2 315 kronor, men en väl fungerande brandkår anses som mycket viktig!

K8212
Hästtorget

1933 får Laholm sin första brandbil! Det är en Buick av årsmodell 1931 med en 14 meter lång stege. Den är helt öppen och på varje sida sitter fyra brandmän och håller sig fast i en ställning av mässingsrör.

K8211
Hästtorget

Bilcentralen med sina svarta droskbilar och uniformerade chaufförer. Snett över gatan ligger tobaks- och konfektyraffären Havanna-Centrum, vars ägare fröken Ester Nilsson sägs ha varit en argsint dam. Är affären stängd kan man köpa frukt och choklad i en automat på trottoaren. Huset rivs i början på 1950-talet.

K3575
Hästtorget

Lukning. Fram till 1950 är stadens torg kullerstenssatta. Kvinnor från bl.a. stadens fattighus tjänar en liten slant genom att luka ogräs mellan stenarna. Bilden är tagen omkring 1910. Hästtorget är som namnet anger den plats där hästskjutsarna parkeras vid besök i staden. Ringarna som man band hästarna i sitter fortfarande kvar i gråstensmuren i början på Gamlebygatan.

K3585
Hästtorget

På morgonen en septemberdag 1903 anländer Kung Oscar II med tåg till Laholm. På ett festsmyckat stadshotell spisar han frukost för att sedan skjutsas till Hökafältet för en dags kanin- och fågeljakt. På eftermiddagen lämnar den kungliga vagnen södra Halland. Denna gång från stationen i Veinge.

K4394
Stortorget

Marknadsdag på 1880-talet. Oktobermarknaden är årets stora folkfest. Tjänstefolket får ledigt och åker till staden för att träffa folk från andra socknar, roa sig, köpa marknadskrams och kanske gå på varieté och titta på ”skäggiga damen” eller ”elefantmannen”.

K3535
Stortorget

I sin verkstad på Krukmakaregränd tillverkar krukmakare Julius ”Pottelerius” Nilsson fat, spillkummar, näbbafat, kannor, muggar och annat gods som används i hushållen. Lergodset är skört och vardagsföremålen har relativ kort livslängd, vilket är bra för affärerna. Här ses en finklädd Julius Nilsson sälja sina varor under en torgdag i Laholm i början på 1900-talet.

GBL
Rådhusgränd

På sin väg från Aten till sommar-OS i Helsingfors 1952 förs den olympiska elden genom Laholm till tonerna av trumpeter. Fackelbärare är LIF-veteranen Valfrid Göransson.

K3599
Rådhusgränd

1794 står Laholms nya Rådhus klart byggt efter riktningar av arkitekten och stadsfältskären Johann Emanuel Hausknecht. Bakom en av portarna på södra gaveln finns stadens brandredskap samlade. Bakom den andra står stadsvågen. På bottenvåningen finns även polisstation med arrest. På bilden syns polisman Brink med ulmerdoggen Thomas. Två kända profiler i staden! På ovanvåningen finns en paradvåning där magistraten sammanträdder, rådstuvurätten hålls och baler och andra festligheter arrangeras. 1857–1894 har Laholms sparbank sitt kontor här. Pengar och värdehandlingar förvaras i två stora järnkistor. 1905 renoveras rådhuset och får sitt nuvarande utseende.

K3601
Stortorget

Riksväg 2 går rakt över Stortorget fram till 1938 när Lagavägen invigs. Stadens kemikaliehandlare Eric von Gegerfeldt har strategiskt placerat en bensinpump framför Rådhusets södra gavel. Här tankar han 1928 en passerande göteborgsbil.

K3546
Fribergs hörna

Fribergs hörna har fått namn efter den affär med papper, foto, tobak och konfektyrer som Eskil Friberg med familj drev här. Den 1 januari 1979 stänger Fribergs pappershandel och huset rivs i juni samma år. Vägg i vägg, på Ryssgatan, ligger än i dag den Fribergska hyresfastigheten, byggd 1952. Gatan har fått sitt namn efter de 50 ryska krigsfångar som under några månader på 1700-talet inhystes i en lada på gatan.

K3548
Trädgårdsgatan

En krock 1950 vid ofta olycksdrabbade Ljungbergshörna, förevigad av fotografen Rune Persson. I bakgrunden handlare Nils Ljungbergs vackra hyreshus från 1922. Till vänster skymtar Hausknechtska huset från 1799. Till höger Brorssons skrädderi som rivs på 1970-talet.

K3097
Trädgårdsgatan–Humlegången (Gångväg)

Här ligger Larssons brädgård. En förbjuden men spännande lekplats för stadens barn. Vintertid är svackan mellan Trädgårdsgatan och Tingshuset en populär kälkbacke. Brädgården rivs i slutet på 1960-talet.

K3557
Östertull

Fram till 1810 fanns det tullar in till städerna. Laholm hade tre tullar. Här låg den östra. Östertullsgatan är en av de viktigaste gatorna i staden. Här ligger de förnämare handelsgårdarna, t.ex. Lundgrenska gården med det så kallade Hausknechtska huset från 1799 som ses i fonden. Här är, när bilden tas omkring 1900, postkontoret och krogen ”Lasa kruet” inrymt. Vid seklets början har varje svensk stad minst ett bryggeri. På Östertullsgatan ligger Laholms Bayerska bryggeri 1858–1909. Observera telefonstolparna och gatlyktan till vänster. Laholm blev elektrifierat 1890.

K3571
Krukmakaregränd

Krukmakarnäringen har, p.g.a. goda förutsättningar med lera, ved och marknadsplatser, en flerhundraårig tradition i Laholm. I kvarteren runt kyrkan ligger vid seklets början flera krukmakerier. Här klubbar krukmakare Anders Larsson blålera från Lagadalen utanför sin verkstad 1930.

K3574
Gamlebytorg

Självhushållning är en nödvändig del av hushållsekonomin även inne i stan. Här en gårdsbild från kyrkovaktmästaren och snickaren Frans Brombergs bostad på Gamlebytorg 1895. Förutom höns och ankor och kanske en gris i uthuset har man kålgårdar, potatisland och andra odlingar i och utanför stadskvarteren. Nötkreaturen går på bete på markerna väster om staden.

Sökresultat: