Utställning: Skogen - teckningar ur museets samling

Skogen har i konsten och kulturen alltid varit en projektionsyta för människors estetik och ideal, rädslor och längtan. En plats som genom sagor och legender befolkar vår fantasi. De skildringar som kulturen ger oss får stor betydelse för hur vi ser på och förstår skogen.

Skogen kan vara en plats för friluftsliv, träning och återhämtning. Där möter vi och betraktar andra livsformer och får möjlighet till frid och kontemplation. Skogen är i många kulturer en helig plats, befolkad av gudar och förfäders andar, ja där hela naturen är besjälad.

Men skogen är också en produktiv plats. Den ger oss ved och villebråd, kol och tjära, virke och pappersmassa. Den spelar en viktig roll i vår ekonomi och med syfte att hålla en hög produktion skapas kalhyggen och täta nyplanteringar, likt långsamt växande åkrar som skördas.

Allt detta samtidigt som skogen med dess myller av organismer också finns till i sin egen rätt, bortom alla mänskliga intressen, vare sig de är kulturella, ekonomiska eller estetiska. Skogen fanns redan för flera hundra miljoner år sedan och bör handskas med respekt och eftertanke.

Medverkande konstnärer: Allan Andersson, Anita Fröding, Arvid Carlsson, Bernt Jonasson, Christina Göthesson, Edward Lindahl, Erik Jerkén, Eva Stockhaus, Folke Lind, Georg Lagerstedt, Gunnar Taavola, Johan Björkegren, Karl-Gustaf Jönsson, Kenneth Abrahamsson, Lennart Andersson, Maj Sandén Östlind, Martin Lamm, Nils Carlsson Milionen, Olle Agnell, Olle Zetterquist, Ove Persson, Ragnar Andersson, Ragnar Persson, Rolf Lundquist, Signe Lanje, Stina Skantze, Tommy Carlsson, Viking Lanje och Åke Nilsson.

Tider
16 Oktober - 22 December mån - fre10:00 - 16:30
16 Oktober - 22 December lör, sön12:00 - 16:00
26 December - 30 December mån - tor10:00 - 16:30
26 December - 30 December sön12:00 - 16:00
2 Januari - 4 Januari mån, tis10:00 - 16:30
2 Januari - 4 Januari sön12:00 - 16:00
5 Januari - 6 Januari ons, tor12:00 - 16:00
7 Januari - 23 Januari mån - fre10:00 - 16:30
7 Januari - 23 Januari lör, sön12:00 - 16:00

KONTAKT


  • Telefon: 0430-15154

PLATS


  • Teckningsmuseet, Laholm

KARTA

Klicka på kartan för att öppna i nytt fönster

Powered by tellUs

Sökresultat: