DEN GEDIGNA HISTORIEN

Hallands äldsta stad

Laholms stad är Hallands äldsta stad (med stadsprivilegier från 1200-talet), men platsen har varit bebodd sedan inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan. Intill den ståtliga kraftstationen från 1932 (i Lagan, utmed Lagavägen i centrala Laholm) ligger Lagaholms slottsruin. I Laholm fanns tidigt ett befäst hus som redan år 1231 blev benämnt i den danske Kung Valdemar Sejrs jordebok. Det befäster Laholm som den äldsta staden i Halland. Syftet med borgens läge på holmen i Lagan var främst att kontrollera kommunikationerna på ån, landtrafiken mellan Helsingborg och Oslo samt handelsstigarna från inlandet. Fästningen var omgiven av en ringmur och innanför den låg en borggård med flera byggnader. Huvudbyggnaden var ett högt torn. Lagaholms slott belägrades gång på gång under de följande århundradena. På Gustav Vasas och hans söners tid sändes här efter här för att erövra slottet utan framgång. Sedan kom Nordiska sjuårskriget åren 1563–1570 och efter det var befästningen totalt förfallen. Först på 1600-talet moderniserades slottet på order av den danske kungen Christian IV. Byggnaden fick då en femhörnig form för att kunna stå emot den nya tidens krigsföring och samtidigt ståndsmässigt kunna ta emot en kung med sitt sällskap. Med artilleriets utveckling blev Lagaholms slott snabbt omodernt igen. Karl XI beordrade bönderna i trakten att riva det år 1675.

Vid utgrävningarna av slottsruinen på 1930-talet fann man en hel del vacker keramik (som idag finns utställd på Hallands Kulturhistoriska Museum i Varberg), en stor mängd medeltida skelett från kyrkogården nedanför fästningen och en liten madonna som prytt borgen. Under slottet fanns även eldstäder från stenåldern. Platsen mitt i Lagans brus har alltså varit ett centrum i cirka 10 000 år.

Köpinge

Nordväst om Lagaholm ligger byn Köpinge som man tror varit en handelsplats under järnåldern, dvs. vikingatiden. Uppe på höjden strax innan Köpinge ståtar kung Ises hög – en 4,5 meter hög bronsåldersgrav med en diameter på 34 meter. Med tanke på dess magnitud är det troligen en mäktig individ med hög status i samhället som gravlagts här. I den omkringliggande marken har man funnit delar av ett svärd. Intill högen står en bautasten som rests senare, troligen under järnålder. Enligt en gammal sägen försökte några bönder gräva ut kung Ises hög, men slutade när de möttes av illusionen att deras gårdar stod i brand. Man sade att Kung Ise på detta sätt hämnades då han inte ville bli framgrävd. Det sades också att den resta stenen vände sig ett varv vid doften av nybakt bröd.

Gamleby

Gamleby är en pittoresk del av Laholms stad med anor från 1400-talet. Här, i den äldsta delen av staden, finns det gamla gatunätet och den oregelbundna stadsplaneringen från medeltiden kvar. Husen är byggda i korsvirke och tegel, typiskt för södra Halland, och speglar hur de gamla småstäderna som levde på handel, hantverk och jordbruk såg ut.

Nedan hittar du fler intressanta platser att besöka!

Kung Ises Hög

På platsen finns ingen parkering att tillgå, men den mäktiga kullen och den mytomspunna stenen är definitivt värda ett besök. Betänk att denna plats en gång tjänade som stor handels- och mötesplats för folk från både när och fjärran. Sporadiska utgrävningar har påvisat fynd från både brons- och järnålder.

LAGAHOLMS SLOTTSRUIN

Även om ruinen idag mest består av en väg och ett kraftverk, är det icke desto mindre ganska mäktigt att vandra runt kring murarna och föreställa sig slottet som en gång låg här. I salar, för länge sedan söndervittrade, har kungar hållit hov och dikterat arga brev. Under borgen finns källarutrymmen bevarade, bland annat den gamla fängelsehålan.

LASSAHUSSTENEN

På Hallandsås böljande sluttningar ligger Lassahusstenen – ett stenblock översållat med hällristningar från bronsåldern. Den innehåller dessutom en av Hallands få skeppsristningar, och inte mindre än 120 skålgropar samt 52 odefinierade fördjupningar. Skålgroparna hade med all säkerhet en religiös innebörd och kallades i folktron för älvkvarnar, då man trodde att älvorna malde sitt mjöl där. Följ den blå vandringsslingan i Osbecks bokskogar, så hittar du dit!

ÖRELIDS GRAVFÄLT

Gravfältet är beläget uppe på en smal sandås, som måste ha erbjudit en fantastisk utsikt över havet för 2 000 år sedan, då landskapet mest bestod av obebyggd ljunghed. De resta stenarna är från järnåldern och ska från början ha varit över 100 stycken – idag återstår 36. I närheten ligger även fyra bronsåldersgravhögar. När väg 115 nedanför skulle byggas ut hittade arkeologerna resterna av ett långhus från järnåldern. Tänk på det om du passerar i bil, att du kör rakt igenom en vikingatida gård!

SKOTTORPS SLOTT

Skottorps slott kan vara Sveriges bäst bevarade empireslott. Här gifte sig Karl XI med Ulrika Eleonora av Danmark den 6 maj 1680. Slottet uppfördes ursprungligen av Frans Joel Örnestedt på 1670-talet efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. I dag är slottet en privatbostad.

GAMLEBY

Laholms medeltida anor undgår ingen som promenerar i Gamleby. Här, i den äldsta delen av staden, finns det gamla gatunätet och den oregelbundna stadsplaneringen från medeltiden kvar. I Gamleby ligger också S:t Clemens kyrka, byggd 1225 (Laholms äldsta byggnad) med tornet från 1632.

Lugnarohögen i Hasslöv

Lugnarohögen är en gravhög från yngre bronsåldern (ca 800–600 f.Kr) som undersöktes 1926 och blev en smärre sensation. Graven visade sig innehålla en stensättning i form av ett skepp – den första i sitt slag i Sverige. Sommaren 2020 öppnade graven för besökare igen, efter att ha varit stängd p.g.a. renovering.

Vippentorpet

Vippentorpet, beläget i skogsbygden mellan Knäred och Ysby, uppfördes omkring år 1778 och är en så kallad högloftsstuga. Byggnaden är typisk för sin tid men har en för länet unik flätad risgavel. Vippentorpet står på sin ursprungliga plats och är klassat som byggnadsminne sedan 2009.

Sökresultat: