10 saker som är bra att veta om Laholms kommun (om inget annat för att imponera på dina vänner)

– I kommunen bor det ca 25 500 personer. Laholm (Laholms stad) är den största tätorten med drygt 6700 invånare.

– Staden har anor från 1200-talet.

– Kommunen gränsar såväl med Skåne som Småland.

– Kommunens sammanlagda yta är 883 kvadratkilometer, varav cirka 221 är jordbruksmark.

– Jordbruket sysselsätter 8 procent av kommunens förvärvsarbetande, vilket är långt över riksgenomsnittet på 2 procent.

– Nästan 80 procent av befolkningen bor i villa eller småhus.

– Den 27 september 1940 beslutade stadens fullmäktige att Laholm ska uttalas LaHOLM, med betoning på senare leden.

– Osbecksgymnasiet, liksom Osbecks bokskogar, är döpt efter Carl von Linnés lärjunge Pehr Osbeck (1723–1805) som var präst i Hasslöv.

– Lagan, som passerar stadskärnan och rinner ut i havet nära gränsen mot Halmstad, är Hallands största å.

– Laholms stadsvapen pryds föga oväntat av tre laxar (laxen är Hallands landskapsdjur).

Källor: laholm.se, Nationalencyklopedin, Wikipedia

Sökresultat: