10 saker som är bra att veta om Laholms kommun (om inget annat för att imponera på dina vänner)

1) I kommunen bor det ca 25 500 personer. Laholm (Laholms stad) är den största tätorten med drygt 6700 invånare.

2) Staden har anor från 1200-talet.

3) Kommunen gränsar såväl med Skåne som Småland.

4) Kommunens sammanlagda yta är 883 kvadratkilometer, varav cirka 221 är jordbruksmark.

5) Jordbruket sysselsätter 8 procent av kommunens förvärvsarbetande, vilket är långt över riksgenomsnittet på 2 procent.

6) Nästan 80 procent av befolkningen bor i villa eller småhus.

7) Den 27 september 1940 beslutade stadens fullmäktige att Laholm ska uttalas LaHOLM, med betoning på senare leden.

8) Osbecksgymnasiet, liksom Osbecks bokskogar, är döpt efter Carl von Linnés lärjunge Pehr Osbeck (1723–1805) som var präst i Hasslöv.

9) Lagan, som passerar stadskärnan och rinner ut i havet nära gränsen mot Halmstad, är Hallands största å.

10) Laholms stadsvapen pryds föga oväntat av tre laxar (laxen är Hallands landskapsdjur).

Källor: laholm.se, Nationalencyklopedin, Wikipedia

Sökresultat: