KARTA

STÄNG KARTAN

IKONER

BOKA NU!

Lagaholms Slottsruin

Där gamla vägen till Halmstad korsar Lagan ligger Lagaholms Slottsruin. Lagaholms Slott kom till på 1200-talet och raserades på 1600-talet på Karl XI:s befallning. Fästningen ansågs då ha spelat ut sin roll för försvaret. På 1930-talet grävdes ruinen fram och restaurerades. På området ligger nu Sydkrafts driftscentral, laxodling och kraftstationen. Sydkrafts utställning och bildspel ger en historisk återblick på Lagaholms betydelse under medeltiden som gränsfäste mellan Sverige och Danmark.

  • GÖRA

  • ÄTA

  • BO

  • UPPTÄCKA

SE FLER BILDER

TA MIG DIT!

VISA PÅ KARTAN