KARTA

STÄNG KARTAN

IKONER

BOKA NU!

Bollaltebyggets Kulturreservat

Bollaltebyggets Kulturreservat ligger i Knäreds socken i det sydhalländska inlandets skogsbygd. Den fyrlängade gården är en välbevarad och unik representant för den äldre sydskandinaviska byggnadskulturen. Gårdens äldsta delar är från 1700-talet.

Markerna omkring gården har en ålderdomlig prägel med flera kulturlämningar. Här finns exempelvis en fägata till utmarken, stenmurar som avgränsar äldre hagar samt odlingsrösen.

Reservatet är 12 hektar stort och är skyddat sedan 2008.

KONTAKT

Bollaltebygget
310 20 Knäred

Hemsida
  • GÖRA

  • ÄTA

  • BO

  • UPPTÄCKA

SE FLER BILDER

TA MIG DIT!

VISA PÅ KARTAN