KARTA

STÄNG KARTAN

IKONER

BOKA NU!

Övragård

Övragård är ett reservat på 15 ha som ligger 50-60 meter över havet. Denna nivå motsvarar havsytans läge vid tiden för den senaste inlandsisens avsmältning. På områdetväxer nålginst som endast förekommer på ett tiotal platser i hela landet. I reservatet finns ett rikt fågelliv. Stengärdesgårdar, fossila åkrar och odlingsrösen vittnar om forna tiders markanvändning.

  • GÖRA

  • ÄTA

  • BO

  • UPPTÄCKA

VISA FILMKLIPP

TA MIG DIT!

VISA PÅ KARTAN