KARTA

STÄNG KARTAN

IKONER

BOKA NU!

Åstarpe mosse

Åstarpe mosse är ett vidsträckt våtmarksområde på 189 ha högt uppe på Hallandsåsen. Mossen har ett rikt växt- och djurliv och är ett av landets mest värdefulla våtmarksområden. Det omväxlande myrlandskapet med fuktiga hedar, mossar, sumpskogar och fastmarksholmar skapar förutsättningar för en mångfald av växter och djur.

  • GÖRA

  • ÄTA

  • BO

  • UPPTÄCKA

VISA FILMKLIPP

TA MIG DIT!

VISA PÅ KARTAN