KARTA

STÄNG KARTAN

IKONER

BOKA NU!

Skummeslövs sanddynsreservat

Skummeslövs norra och Skummeslövs södra utgör tillsammans 111 ha av Skummeslövs flygsandfält. Reservaten domineras av planterad tallskog och genomkorsas av vältrampade stigar. I öppna delar med bar sand finns ett rikt insektsliv. Stora delar av det forna flygsandfältet är idag bebyggt.

  • GÖRA

  • ÄTA

  • BO

  • UPPTÄCKA

VISA FILMKLIPP

TA MIG DIT!

VISA PÅ KARTAN