KARTA

STÄNG KARTAN

IKONER

BOKA NU!

Rönnö

Rönnö är ett mycket värdefullt mosaikartat område som består av orörd myr och naturskog. Naturen är präglad av den höga nederbörden – här samsas smala kärrstråk med stora öppna mossar, sumpig tallskog med ädellövskogar av bok och ek och längs med rinnande vatten ligger gamla slåtterkärr (så kallade mader). 

  • GÖRA

  • ÄTA

  • BO

  • UPPTÄCKA

VISA FILMKLIPP

TA MIG DIT!

VISA PÅ KARTAN