KARTA

STÄNG KARTAN

IKONER

BOKA NU!

Pennebo

Pennebo är ett reservat på 35 ha där det går att uppleva historiens vingslag. Än idag finns spår efter hur man tidigare brukat markerna vid Pennebo. Ängar och betesmarker har idag ersatts av värdefull, variationsrik skog. Vid en vandring i reservatet kan jämförelser mellan då och nu ge nya perspektiv på naturens mångfald.

  • GÖRA

  • ÄTA

  • BO

  • UPPTÄCKA

VISA FILMKLIPP

TA MIG DIT!

VISA PÅ KARTAN