KARTA

STÄNG KARTAN

IKONER

BOKA NU!

Blåalt

Naturreservatet domineras av ek- och bokskogar med en lång skoglig kontinuitet. Skogarna är en del av ett större område präglat av ädellövskog. Blåalt är klassat som område av riksintresse för naturvård.

 

  • GÖRA

  • ÄTA

  • BO

  • UPPTÄCKA

VISA FILMKLIPP

TA MIG DIT!

VISA PÅ KARTAN