Vallåsens vandringsleder

Vandring i granskog, lövskog och mossmarker, fin utsikt över Laholmsslätten. Bra lärorik information längs leden, lämplig för skolklasser. Kuperad terräng, skogsväg och skogsstig i blandskog. Längd 9 km, alternativt 11 km. I samma område finns Vindrarps Skidklubbs elljusspår på 2,5 km i kuperad terräng. 

 

 

Sökresultat: