Strandvärdarna

Strandvärdarnas uppgift och målsättning är att tjänstgöra på stranden för att höja säkerheten och servicen för alla gäster. De skall agera som ambassadörer för Laholms kommun och visa på kommunens positiva framtidsvisioner. Förra årets satsning på strandvärdarna blev mycket lyckad och verksamheten har under 2015 utvecklats framåt. Stranden kommer nu att ha fyra stycken strandvärdar som jobbar alla dagar i veckan, och i år kommer de även vara stationerade i Skummeslövstrand.

Strandvärdarna kommer att tjänstgöra i par mellan 15/6 vecka 25 och avsluta sin tjänstgöring 16/8 vecka 33. Strandvärdarna kommer att befinna sig på stranden mellan 10.00 – 16.00 vid strandväder, övrig tid jobbar de med andra saker för att utveckla verksamheten. Utgångspunkt för strandvärdar är två stycken bodar som finns nedanför Birgers Pers väg i Mellbystrand, och nedanför Stora strandvägen i Skummeslövstrand. Strandvärdarna utgör en förlängd arm, och första resurs på plats vid olycka på hela stranden, innan räddningstjänst, polis eller ambulans har hunnit fram. Detta är en service för att öka säkerheten för våra strandgäster. Strandvärdarna kommer säkert att synas på fler arrangemang och tillställningar i kommunen som inte utförs på stranden. Kom gärna och besök strandbodarna för information, kallt vatten eller lite skugga, så ska vi ta hand om dig på bästa sätt.

Då räddningstjänsten bedriver ett omfattande samarbete med Osbecksgymnasiet i att utbilda gymnasieelever till att bli brandmän, kan dessa nu nyttjas som en resurs i och i närheten av stranden. Att våra ungdomar i Laholms kommun redan i årskurs ett eller två kan beredas sommarjobb på stranden som strandvärdar är fantastiskt. Eleverna får det mesta gratis under utbildningen men har utfört en speciell extrautbildning för att vara redo att tjänstgöra som strandvärdar 2015. Det läggs mycket fokus på vattenvana, fordon, akutsjukvård, och det goda värdskapet under utbildningsveckan. De som jobbar som strandvärdar har under normal utbildning genomgått räddningstjänstens organisation, material, D-HLR och övrig sjukvård.

Telefonnummer till strandvärdarna:                                                                 
Strandbod Mellbystrand = 0730 – 46 10 46
Strandbod Skummelövsstrand = 0730 – 46 46 96

Vid oklarheter eller frågor, kontakta:
Andreas Randevik
Räddningstjänsten Laholm                                                                                          
Tel: 070-3001067
Tel: 0430-26706
E-post: andreas.randevik@laholm.se

Sökresultat: